Familjerätt

Vi på Barnens Juristbyrå i Linköping är specialiserade inom frågor som rör familjejuridik, familjerådgivning och i synnerhet vårdnadstvister. Oavsett vad ditt ärende handlar om har vi stor erfarenhet inom dessa områden, därför kan vi hjälpa dig med kvalificerad hjälp och rådgivning.

Gedigen erfarenhet av vårdnadstvister

Vi som arbetar på juristbyrån utmärker oss framför allt genom att vi alltid har barnet i centrum, i alla led och situationer. I vårt arbete ser vi till att erbjuda dig och dina nära en helhetslösning som hjälper alla inblandade parter att hitta en fungerande lösning.

Vanligt förekommande frågor vid en vårdnadstvist

Det är vanligt att ha många frågor i samband med en vårdnadstvist. Många funderar över vem som ska få vårdnaden eller vad som är bäst för barnet. Ofta är det under situationer som dessa som man behöver ta professionell hjälp för att hitta en hållbar lösning.

  • Hur ansöker jag kring ensam vårdnad?
  • Hur vet man att man är en familj i kris?
  • Jag har skilt mig och kan inte kommunicera med den andra partnern
  • Jag har barn tillsammans med en partner och samarbetet fungerar inte
  • Jag lever under hot och behöver hjälp utifrån

Vad innebär ensam och gemensam vårdnad?

När det kommer till vårdnadsformer finns två olika varianter: ensam vårdnad och gemensam vårdnad. Grunden i svensk lagstiftning innbeär att man så långt det är möjligt försöker få föräldrarna till gemensam vårdnad om barnet eller barnen.

I de fall som en sådan lösning inte fungerar kan en av föräldrarna ansöka om att få ensam vårdnad av barnet. Det kan också vara så att en av föräldrarna redan har ensam vårdnad men att den andra föräldern vill ansöka om gemensam vårdnad.

Så länge du och den andra föräldern är överens om hur vårdnaden ser ut behövs ingen hjälp vid domstol. Om ni som föräldrar däremot är oense kan man ta upp ärendet i domstol.

Barnet har rätt till umgänge med sina föräldrar

Vad många verkar tro är att föräldrar alltid har rätt till umgänge med sina barn. Så är inte fallet utan det är barnet som har rätt att träffa sina föräldrar.

Med andra ord kan man inte tvinga en förälder att träffa sina barn. Däremot är det viktigt att se till att barnet har en god och nära relation med båda sina föräldrar. I praktiken innebär detta att båda föräldrarna bör bidra till barnets fortsatta utveckling och välmående.

Våra jurister hjälper dig med allt från bodelning till äktenskapsförord

Oavsett om du behöver hjälp med bodelning, testamente, samboavtal eller äktenskapsförord ser vi till att hjälpa dig med juridisk rådgivning.

Innan man gifter sig eller flyttar ihop som sambos är det viktigt att se över den ekonomiska situationen och bestämma hur man vill gå tillväga.

Är det så att det finns egendom, saker eller tillgångar som du önskar ha som enskild egendom? Om så är fallet innebär det att om ni skiljer eller eller separerar så håller man den enskilda egendomen utanför det som ingår i hemmet.

Att skriva ett testamente är också något som många glömmer. Om ett sådant inte upprättas finns det risk att någon arvinge får ärva före make eller maka. Ofta hör våra klienter av sig när skadan redan är skedd, och det är då det uppstår problem.

Vi är därför noga med att rekommendera att man söker upp oss innan dess för att konsultera inför ett kommande giftermål. På så sätt tryggar du framtiden och kan fokusera på din relation istället. Vi jurister hjälper dig med avtal av dessa slag och erbjuder fasta priser för dessa tjänster.

Har du allmänna frågor kring familjerätt eller vill du veta mer om hur vi arbetar vid vårdnadstvister? Tveka inte att höra av dig till oss på Barnens Juristbyrå. Vi är en byrå i Linköping inriktade på barnrätt och specialiserade inom familjerättsliga frågor.