vårdnadstvist-ensam-vårdnad-familjerätt

Barnens Juristbyrås åtgärder med anledning av covid-19

I dagsläget tar vi emot en hel del frågor med anledning av covid-19, eller infektionssjukdomen coronavirus. Det handlar framför allt om ärenden som rör familjerätt, men även frågor om hur vi jurister själva arbetar på juristbyrån i Stockholm. Vi vill därför betona att vi endast arbetar under förutsättning att vi är helt friska, och vidtar även extra åtgärder för att smittspridning inte ska förekomma i våra lokaler.

Med tanke på situationen vi befinner oss i föredrar vi telefonmöten och kommunikation via mejl i dagsläget. Vi som arbetar på juristbyrån följer noga utvecklingen och tar myndigheternas rekommendationer på största allvar. Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss.

Hur kan vi på Barnens Juristbyrå hjälpa dig vid en vårdnadstvist?

Vi familjejurister som arbetar på Barnens Juristbyrå är specialiserade jurister med kompetens inom familjejuridik och familjerådgivning.

Står du inför en vårdnadstvist erbjuder vi kostnadsfri juridisk rådgivning via telefon eller mejl. Du är också välkommen att boka in ett fysiskt besök för att få hjälp med ditt ärende. Vårt kontor är beläget på Lärdomsgatan 4 i Linköping.

5 viktiga saker att känna till om en vårdnadstvist

  1. Domstolen utgår från att ni som föräldrar ska försöka ha gemensam vårdnad i en vårdnadstvist.
  2. Vid beslut om gemensam vårdnad ska ni som föräldrar fatta ett gemensamt beslut som rör barnet. Detta kräver att alla parter är överens.
  3. Vid en vårdnadstvist utgår domstolen utifrån barnets bästa. Det kan exempelvis handla om att barnet ska bo varannan vecka hos båda föräldrarna, eller att den ena föräldern får ensam vårdnad om barnet.
  4. Barnets egna vilja om var hen vill bo har betydelse för domstolen vid en vårdnadstvist, men den är inte helt avgörande. Ju äldre barnet är desto större hänsyn tar domstolen till dess vilja.
  5. Ett barn har rätt att ha kontakt med båda föräldrarna. Detta ska dock inte förväxlas med att domstolen vid en vårdnadstvist alltid beslutar om att barnet ska bo hos bägge föräldrarna.

Hur ser kostnaden ut vid en vårdnadstvist?

Många är oroliga för att en vårdnadstvist kan bli dyr, så behöver det dock inte vara. I många fall kan kostnader för juridiska ärenden täckas av din hemförsäkring eller av allmän rättshjälp. Har du frågor kring vem som betalar vårdnadstvisten eller vad slutkostnaden blir? Tveka inte att höra av dig till oss.

Jag fick snabb kontakt med Tea. Hon hjälpte mig igenom många punkter och var saklig med vad som behövde göras vid en ev rättegång. Jag valde att vänta med is i magen på att det skulle gå vägen utan att komma så långt. På mors dag så kom beskedet fadern hade bestämt sig att samarbeta så pass att våran son skulle få flytta till mig. Utan Tea så hade jag nog kört på o dragit det till rätten och ev blivit osams med fadern ist. Nu har vi ett gott samarbete och pojken mår bra ❤️ Tack snälla Tea för allt ❤️

Malin K. S.

Jättebra juristbyrå som hjälpt mig! Rekommenderas starkt!! Är så nöjd och så glad med allt! Hela processen har gått så smidigt och fått ett jättebra avslut! 🌺

Alma S.

Kan starkt rekommendera Tea, mycket bra bemötande och planering, jätteengagerad och framförallt lyssnar. Toppen!

Katta V.